Spis punktów szlaku
Warianty zwiedzania

Opisana trasa turystyczna podpowiada zwiedzanie miasta według kolejności zgodnej z numeracją obiektów, wymienionych w przewodniku i zaznaczonych na mapie. Zastosowana numeracja wynika z przestrzennego usytuowania obiektów proponowanych do zwiedzania – trasa rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Tychach, przebiega najpierw najstarszymi dzielnicami północnymi, potem prowadzi przez dzielnice południowe i po zatoczeniu pętli powraca do północnej części miasta, kończąc się w Parku Miejskim przy budynku ratusza. W parku można odpocząć po trudach wędrówki. Początek trasy i jej punkt końcowy mają także istotny walor – dobre połączenia komunikacyjne. Są tu przystanki licznych linii autobusowych oraz stacje kolejowe. Te ostatnie zapewniają najwygodniejsze połączenie z Katowicami.

Przebieg trasy w pierwszej połowie zgodny jest z chronologią budowy (punkty trasy od 1 do 12). Druga część trasy, zaplanowana zgodnie z usytuowaniem przestrzennym obiektów, przełamuje pierwotny porządek chronologiczny. Zwiedzający może sobie jednak wybrać własny wariant zwiedzania.

Proponowane warianty:

  1. Chronologiczny. Z punktu 12 przy ulicy Dębowej można pójść najpierw w kierunku Urzędu Miasta i Parku Miejskiego (punkt 23), a potem do Stadionu Zimowego (punkt 21). Zwiedzanie dzielnic południowych1 można rozpocząć od kościoła św. Jana Chrzciciela (punkt 13), a potem wędrować dalej w kierunku południowym i wschodnim (punkty 14, 15 itd.).
  2. Tematyczny – np. architektura sakralna. Kościoły uwzględnione w opisie trasy tworzą w przestrzeni układ odpowiadający czasowi ich powstawania: od pierwszego zbudowanego w nowym mieście kościoła św. Jana Chrzciciela (1958 r.) po kościół św. Franciszka i św. Klary (jeszcze nie ukończony, początek budowy w 2000 r.).

1Miasto podzielone jest na część północną i południową przez biegnącą w wykopie linię kolejową. Dzielnice północne wybudowano w latach 1951-1972. Na południe od kolei rozpoczęto budowę osiedli w 1972  r., kiedy podjęto decyzję o budowie w Tychach Fabryki Samochodów Małolitrażowych.